Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Strefa Wsparcia Rodziny

I. ŚWIETLICA  INICJATYW  TWÓRCZYCH

otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 19.00

Zajęcia dla dzieci – uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych

Kontakt:  68 475 09 38 i 721 396 999


II. PUNKT  KONSULTACYJNY  DLA  OSÓB

  W  SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH

Udzielamy konsultacji również telefonicznie

Dyżury pełnią:

Terapeuta motywujący, mediator rodzinny, pedagogwtorki, czwartki, godz. 16.00 – 19.00 tel. 661842501
Pomoc prawnawtorki, godz. 16.00 – 19.00tel. 721396999
Psycholog, traumatolog, specjalista ds. przemocyśrody, godz. 16.00 – 18.00tel. 696084181
Psycholog dziecięcyśrody, godz. 16.00 – 19.00tel. 721396999
Psychoterapeuta, interwent kryzysowy, pedagog specjalnyczwartki, godz. 15.00 – 19.00tel. 721396999

tel. w godzinach dyżurów 68 475 67 87 lub 721 396 999

Uzyskają Państwo pomoc w zakresie:

– wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i innej,

– wsparcia dla osób z problemami związanymi z uzależnieniem w rodzinie,

– wsparcia dla osób w kryzysie,

– usprawnienia komunikacji między stronami konfliktów rodzinnych,

– poprawy i naprawy relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, a także relacji rówieśniczych  dzieci i młodzieży,

– porady prawne w zakresie pomocy rodzinie w kryzysie


Grupy samopomocowe

Grupy AA (Anonimowych Alkoholików)

Nazwa grupy Miejsce mitingu Dzień spotkania Godzina
 rozpoczęcia mitingu
Niedziela Park Chopina 4 (kawiarenka pod plebanią) Niedziela 1700
Jedność Ul. Szpitalna 3 (Społeczna Szkoła Podstawowa) Poniedziałek 1700
Wanda Ul. Bramkowa 2 Środa 1700
Ararat Ul. Bramkowa 2 Piątek 1700

Kontakt